Samtalsterapi Stockholm

Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på det du upplever som dina problem.
Schematerapi

Schematerapi

Vad innebär schematerapi?

I schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan nutid och dåtid som hjälper oss att bättre förstå – och hantera – situationer där vi exempelvis blir arga, känner oss sårbara eller tomma och innehållslösa.

schematerapi utgår vi från att alla människor har likartade känslomässiga behov. I korthet behöver vi få känna oss trygga, ha möjlighet att vara självständiga individer, ha utrymme för lek och spontanitet och samtidigt få rimliga gränser. Vi har behov av att få uttrycka oss fritt och att ha ömsesidiga nära relationer. När dessa känslomässiga behov inte blivit tillfredsställda under vår uppväxt skapas ”sår” som gör att vissa problem återkommer i våra liv – de blir livsteman, så kallade scheman.

Exempel på livsteman är övergivenhet, värdelöshet/skam och perfektionism. När du reagerar starkt vid till exempel tanken på en separation, eller får en stark negativ reaktion när du begått ett litet misstag eller om du misslyckats på något sätt, kan det vara ett tecken på att något av dessa livsteman är aktiverat. Reaktionen kan vara både psykisk och fysisk. Tillsammans undersöker vi vilka livsteman/scheman som kan vara aktuella för dig och arbetar sedan för att du bättre ska kunna hantera de utmaningar du ställs inför.

För vem passar schematerapi?

Om du växlar snabbt i humöret, känner dig tom inombords, eller ofta får levande minnesbilder av jobbiga situationer du varit med om tidigare i livet kan schematerapi vara till hjälp.

Likaså om du märkt att vissa situationer, som till exempel separationer eller misslyckanden, ”triggar” dig på ett sätt som rör upp starka känslor som du har svårt att hantera. När vi får återkommande problem i våra nära relationer beror det ofta på erfarenheter vi haft tidigare i livet.

Schematerapi kan vara hjälpsamt när traditionell KBT inte räcker till, exempelvis med problem som följt med länge eller när du bättre vill förstå varför saker är som de är i ditt liv.

Vad är skillnaden mellan KBT och schematerapi?

Schematerapi är en utveckling av KBT där terapin berikats med kunskaper och verktyg från andra teorier och metoder, bland annat anknytningsteori och gestaltterapi.

Med hjälp av KBT kan vi lära oss att hantera vardagen, bemästra vår ångest eller häva en depression. I schematerapi läggs dessutom vikt vid att bättre förstå vad som orsakat våra problem och få syn på vilka livsmönster vi har. En behandling med schematerapi är därför ofta längre än en KBT behandling.

Andra terapimetoder

Relationell Psykoterapi

Ofta möter vi klienter med relationsproblem. Terapin börjar med att vi tillsammans identifierar dina anknytningsmönster, med andra ord de strategier och beteenden du använder dig av i nära relationer.

Läs mer »

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en korttidsterapi vilket betyder att du vanligen träffar din terapeut mellan 3 och 15 gånger. Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på det som du upplever som dina problem.

Läs mer »

Skräddarsydd behandling

Hos Östermalmsterapeuterna får du som klient skräddarsydd hjälp utifrån dina behov och önskemål. Vi jobbar med både korttidsterapi och längre behandlingar av mer komplex problematik.
För att kontinuerligt förbättra vår praktik är vi noga med att mäta exakt hur effektiva vi är som psykoterapeuter. Vi arbetar därför med ett koncept som kallas Feedback Informed Therapy (FIT) där vi använder oss av Scott D. Millers vetenskapligt utvecklade skalor (http://www.scottdmiller.com). Det innebär att du som klient får mäta dina framsteg och upplevelser av behandlingen regelbundet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig för vidare frågor och tidsbokning av samtal med någon av våra terapeuter.

Vi behandlar dina uppgifter med fullständig sekretess.