Samtalsterapi Stockholm

Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på det du upplever som dina problem.
Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I Kognitiv beteendeterapi (KBT) träffar du vanligen din terapeut mellan fem och tjugo gånger. I vissa fall kan behandlingen pågå under en längre period.

Kognitiv beteendeterapi kan leda till snabb positiv förbättring vid exempelvis depression, ångest, fobier och paniksyndrom. I behandlingen kartlägger vi hur dina tankar, känslor och beteenden samspelar. Du får bland annat hjälp att förändra dina tanke- och beteendemönster i syfte att kunna hantera känslomässiga problem bättre.

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv metod för att hantera ångest. Det finns många olika typer av ångest, till exempel panikångest och social ångest (även kallad social fobi). Oron eller rädslan kan vara riktad mot olika saker, som exempelvis folksamlingar, att göra bort sig eller rädsla för att vara instängd. När ångesten blir ett hinder i vardagen och försämrar din livskvalitet kan det vara dags att söka hjälp genom samtalsterapi hos en legitimerad psykoterapeut.

Känns livet meningslöst eller saknar du riktning i tillvaron? Då kan samtalsterapi med fokus på existentiella frågor vara hjälpsamt. Vi som psykoterapeuter hjälper dig att få nya perspektiv, sortera dina tankar och göra prioriteringar i livet om det behövs.

Känner du dig trött, håglös och utan lust? Känns livet meningslöst och utan glädje? Då kanske du upplever en depression. Många av oss erfar någon gång i livet att det som tidigare varit lustfyllt inte längre känns roligt. Det finns goda vetenskapliga belägg för att kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp för att hantera din nedstämdhet och öka din livskvalitet.

De flesta av oss har upplevt perioder av sömnsvårigheter. Ofta beror det på att tankarna snurrar i huvudet och att vi har svårt att koppla av. Vi ältar saker som hänt och oroar oss för sådant som kan komma att hända i framtiden. Ofta går problemen att lösa utan sömntabletter och mediciner – vi kan lära dig hur!

När något svårt och oförutsett händer kan vi få svårt att hantera livet. Vi kan hamna i en kris och tappa balansen i tillvaron. Samtalsterapi kan vara det stöd vi behöver för att hantera situationen vi befinner oss i och kan vara till hjälp när vi behöver orientera oss i en ny verklighet.

Är du eller din omgivning orolig för dina alkoholvanor? Använder du droger? Behöver du se över ditt förhållande till läkemedel? Med bland annat kognitiv beteendeterapi kan du få hjälp av oss att utvärdera och hantera dina problem.

Våra relationer med vänner, partners och familj är en viktig del av livet. När konflikter blir långvariga påverkas ofta hela vår tillvaro negativt. Om du upplever problem och svårigheter i viktiga relationer kan kognitiv beteendeterapi, schematerapi eller samtalsterapi med anknytningsfokus vara ett sätt att hitta nya vägar framåt.

Är du osäker på ditt egenvärde? Att ha låg självkänsla och vara fördömande och kritisk mot sig själv kan göra det svårare att hantera tillvarons utmaningar på ett bra sätt. Genom samtalsterapi och compassion fokuserad terapi (CFT) (http://www.compassionfocusedtherapy.com) kan du få hjälp att stärka din självkänsla och öka din upplevelse av stabilitet och trygghet.

Känner du dig stressad? I samtalsterapi kan du lära dig olika sätt att bättre hantera stressen i vardagen. Tillsammans kan vi analysera din livssituation och sätta upp konkreta mål för förändring till det bättre.

Andra terapimetoder

Schematerapi

Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster.

Läs mer »

Relationell Psykoterapi

Ofta möter vi klienter med relationsproblem. Terapin börjar med att vi tillsammans identifierar dina anknytningsmönster, med andra ord de strategier och beteenden du använder dig av i nära relationer.

Läs mer »

Skräddarsydd behandling

Hos Östermalmsterapeuterna får du som klient skräddarsydd hjälp utifrån dina behov och önskemål. Vi jobbar med både korttidsterapi och längre behandlingar av mer komplex problematik.
För att kontinuerligt förbättra vår praktik är vi noga med att mäta exakt hur effektiva vi är som psykoterapeuter. Vi arbetar därför med ett koncept som kallas Feedback Informed Therapy (FIT) där vi använder oss av Scott D. Millers vetenskapligt utvecklade skalor (http://www.scottdmiller.com). Det innebär att du som klient får mäta dina framsteg och upplevelser av behandlingen regelbundet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig för vidare frågor och tidsbokning av samtal med någon av våra terapeuter.

Vi behandlar dina uppgifter med fullständig sekretess.