Samtalsterapi Stockholm

Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på det du upplever som dina problem.

Kognitiv beteendeterapi

Behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär vanligen att du träffar din psykoterapeut mellan fem och tjugo gånger. I vissa fall kan behandlingen pågå under en längre period. KBT som behandlingsmetod är:

  • Målinriktad
  • Konkret
  • Evidensbaserad

Kognitiv beteendeterapi kan leda till snabb positiv förbättring vid exempelvis depression, ångest, fobier och paniksyndrom. I behandlingen kartlägger vi hur dina tankar, känslor och beteenden samspelar. Du får hjälp att förändra dina tanke- och beteendemönster i syfte att bland annat kunna hantera känslomässiga problem bättre. Om du upplever problem i nära relationer eller har varit med om traumatiska händelser kan schematerapi, relationell terapi och klinisk hypnos vara bra komplement eller alternativ till klassisk KBT.

Samtalsterapi Stockholm Boka ett samtal » Läs mer »

Våra psykoterapeuter

Daniel Cremonini

Legitimerad Psykoterapeut
Daniel är utbildad inom psykologi, beteendevetenskap och företagsekonomi. Han har lång erfarenhet som chef inom vård och behandling. Förutom en legitimationsgrundande utbildning på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (http://cbti.se) har Daniel vidareutbildat sig i bland annat traumafokuserad terapi (http://www.enijenhuis.nl), schematerapi, anknytningsteori (http://iasa-dmm.org) samt klinisk hypnos. Daniel har gedigna kunskaper inom processinriktat ledarskap samt riskbruk och missbruk. Ett specialistområde är ”anger management” där behandlingens fokus är aggressionsrelaterade problem.

Lina Skantze

Legitimerad Psykoterapeut
Lina är Socionom och har en internationell Master i företagsekonomi (IEMBA). Lina är psykoterapeut med en legitimationsgrundande utbildning från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (http://cbti.se) med vidareutbildning i schematerapi, traumafokuserad terapi (http://www.enijenhuis.nl), anknytningsteori (http://iasa-dmm.org) samt klinisk hypnos. Hon är även utbildad i LösningsFokus och sorgbearbetning. Lina har lång erfarenhet som entreprenör, har varit chef inom flera branscher och är verksam som chefscoach.

Andra terapimetoder

Schematerapi

Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster.

Läs mer »

Relationell Psykoterapi

Ofta möter vi klienter med relationsproblem. Terapin börjar med att vi tillsammans identifierar dina anknytningsmönster, med andra ord de strategier och beteenden du använder dig av i nära relationer.

Läs mer »

Skräddarsydd behandling

Hos Östermalmsterapeuterna får du som klient skräddarsydd hjälp utifrån dina behov och önskemål. Vi jobbar med både korttidsterapi och längre behandlingar av mer komplex problematik.
För att kontinuerligt förbättra vår praktik är vi noga med att mäta exakt hur effektiva vi är som psykoterapeuter. Vi arbetar därför med ett koncept som kallas Feedback Informed Therapy (FIT) där vi använder oss av Scott D. Millers vetenskapligt utvecklade skalor (http://www.scottdmiller.com). Det innebär att du som klient får mäta dina framsteg och upplevelser av behandlingen regelbundet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig för vidare frågor och tidsbokning av samtal med någon av våra terapeuter.

Vi behandlar dina uppgifter med fullständig sekretess.